Your address will show here +12 34 56 78
ADMINISTRACIJA
Direktorė Božena Zimblienė – edukologijos magistras, ikimokyklinio
ugdymo mokytojos ekspertės kvalifikacija.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sigita Žusinienė – filologijos bakalauras,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specializacijos modulis,
priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacija.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ieva Petrauskaitė-Morenkova – švietimo
vadybos ir lyderystės magistras, socialinio pedagogo kvalifikacija.

Dietistė Vitalija Jeremičienė –profesinis bakalauras, dietisto kvalifikacija.

Sekretorė Ona Petronė.