Your address will show here +12 34 56 78
ADMINISTRACIJA
L. e. p. direktorė Božena Zimblienė – edukologijos magistras, ikimokyklinio ugdymo
mokytoja ekspertė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Truncienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

Direktorės pavaduotoja ugdymui Ieva Petrauskaitė-Morenkova – švietimo vadybos ir
lyderystės magistras

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams Rima Datenienė

Dietistė Vitalija Jeremičienė –profesinis bakalauras, dietisto kvalifikacija

Sekretorė Beata Uzialienė – informacinės (komunikacinės) reklamos profesinis bakalauras