Your address will show here +12 34 56 78
svarbi žinia

Kviečiame susipažinti su informacija apie saugumo sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualius dokumentus, operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro sprendimus, ugdymo kintant pandeminei situacijai scenarijus. 

Daugiau informacijos:  https://mokyklabecovid.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/

0

Gerbiama Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ bendruomene – tėveliai, seneliai, darbuotojai ir draugai! Kviečiame visus ir 2021 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir toliau kurti saugią, funkcionalią, estetišką, modernią bei skatinančią veikti ir judėti aplinką mūsų vaikučiams. Jūsų skirta parama bus panaudota vaikų ugdymo(si) aplinkos gerinimui, naujų ugdymo(si) metodų diegimui bei papildomų edukacinių priemonių įsigijimui.

Atkreipiame dėmesį, kad Jums papildomai tai nieko nekainuos, nes tai procentai nuo tos mokesčių sumos, kuri jau sumokėta valstybei.

Kaip galiu skirti 1,2 procentų paramą Vilniaus lopšeliui-darželiui „Gabijėlė“? 

Elektroniniu būdu. Reikia užpildyti specialios formos FR0512 (4 versija) prašymą ir pateikti jį elektroniniu būdu per VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

  1. Prisijunkite prie elektroninė deklaravimo sistemos:

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

  1. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite ,,Deklaravimas”, tada kairiajame vertikaliame meniu –  ,,Pildyti formą”.
  2. Pasirinkite ,,Prašymas skirti paramą”.
  3. Užpildykite FR0512 v.4 formą (pildyti formą tiesiogiai portale).
  4. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei (!) pažymėtus  laukelius, (! pažymėtus laukelius užpildyti būtina):

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2021;

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams –  pažymėti ženklu „X“;

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas];

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190033271;

(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“;

(!) E4 Mokesčio dalies dydis – iki 1,2;

E5 Pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus – vėliausiai iki 2024 m.

Tinkamai užpildytas prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 3 dienos. 

0

naujienos

LIETUVOS AUTIZMO ASOCIACIJA „LIETAUS VAIKAI“

 

Balandžio 2-oji – Autizmo  supratimo diena.

Visi ruošiamės vienaip ar kitaip paminėti šią progą. Kas puošia savo profilio nuotrauką proginiu rėmeliu, kas fotografuojasi apsirengęs mėlynai, kas piešia lietaus lašelius, miestuose apšviečiami pastatai. Esame be galo dėkingi už kiekvieną palaikymo formą!


Vis dažniau sulaukiame klausimų, kokią spalvą ar simboliką būtų teisinga naudoti?


Ką sako pasaulio ir Lietuvos save atstovaujantys autistiški žmonės?


Nuo dėlionės prie begalybės simbolio!


Dėlionės detalė kaip simbolis buvo pradėtas naudoti dar 1963 m., kai autizmas buvo suprantamas kaip „mįslingas“ sutrikimas, lyg tam asmeniui kažkokios detalės trūktų. Beje, pradžioje dėlionės paveikslėlyje dar buvo vaizduojamas verkiantis berniukas. Visai nekeista, kad autistiškų žmonių bendruomenė nenori tokio įvaizdžio. Pasirinktas begalybės simbolis, jau kurį laiką naudojamas simbolizuojant neuroįvairovę, kurios kontekste ir matomas autizmas.

Sąvoką „neuroįvairovė“ 1998 m. pasiūlė australų sociologė Judy Singer. Neuroįvairovės požiūriu žmogus yra nuolat besikeičiantis, įgyjantis naujų savybių, patiriantis skirtingas emocines būsenas, kurios negali būti įspraudžiamos į siaurus ligų klasifikacijų rėmus. Neuroįvairovės pripažinimas yra esminės žmogaus teisės – būti gerbiamam tokiam, koks esi, – užtikrinimas.

Nuo mėlynos prie įvairių spalvų!

Mėlyna spalva, kurią išpopuliarino šiandien prieštaringai vertinama organizacija “Autism Speaks” (JAV) su judėjimu #lightitupblue, simbolizavo, kad autizmas – tai “berniukiškas” sutrikimas, nes dar 10 metų atgal buvo galvojama, kad šis sutrikimas diagnozuojamas 8k. didesniam skaičiui berniukų nei mergaičių. Naujausi tyrimai rodo, kad santykis yra 3:1 – mergaičių autizmas tiesiog mažai tyrinėtas, o pasireiškia kitaip. Beje, užsienio šalyse autistiškas mergaites, jų skirtingumą simbolizuoja geltonos boružėlės. Mėlyną spalvą vis dažniau keičia spalvų spektras, simbolizuojantis neurologinę įvairovę (angl. neurodiversity). Dar siūloma aukso spalva, nes auksas periodinėje cheminių elementų lentelėje žymimas simboliu „Au“ (Au-tizmas).

Nuo žmogaus su sutrikimu – prie autistiško žmogaus!

Save atstovaujantys autistiški asmenys pageidauja, kad jų nevadintume žmonėmis “su sutrikimu”, būtinai pabrėždami diagnozę. Kasdienėje kalboje galima drąsiai sakyti: autistiškas vaikas, autistiškas asmuo, autistiška moteris ir t.t. Neuroįvairovė jungia „kitoniškos psichikos žmones“. Žinoma, terminas “asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimą” yra moksliškai teisingas, vartojamas specialistų. Svarbu nesakyti “serga autizmu, kenčia nuo autizmo, gydyti autizmą” – autizmas nėra liga.

Kokią spalvą ar simbolį bepasirinksite šiandien, svarbu, kad skleisdami žinojimą, Jūs prisidedate prie autistiškų vaikų ir suaugusiųjų priėmimo Lietuvoje, kovos su mitais bei stigmomis.


Visi autistiški asmenys turi gauti tinkamą pagalbą individualiems iššūkiams įveikti ir būti pilnaverčiais visuomenės nariais.

 

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 7NO NEW POSTS