naujienos

Lapkričio 29 d. – Tarptautinė Draugo diena

Minint šią dieną, lopšelio-darželio „Gabijėlė“ vaikučiai pasveikino savo draugus, pasidalino mintimis apie draugystę ir aptarė, kokie svarbūs mūsų visų gyvenime yra draugai.
Kūrybinėse dirbtuvėse „Kuriu draugiškumą“ vaikučiai, kartu su specialiąja pedagoge Kristina Budrytė, logopede Ernesta Untuliene ir socialine pedagoge Edita Jasiule kūrė draugiškus grupių paveikslus.