Your address will show here +12 34 56 78
svarbi žinia

Kviečiame susipažinti su informacija apie saugumo sąlygas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, testavimą, skiepijimą, taip pat aktualius dokumentus, operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro sprendimus, ugdymo kintant pandeminei situacijai scenarijus. 

Daugiau informacijos:  https://mokyklabecovid.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/

0

Gerbiama Vilniaus lopšelio-darželio ,,Gabijėlė“ bendruomene – tėveliai, seneliai, darbuotojai ir draugai! Kviečiame visus ir 2021 metais nelikti abejingais ir skirti 1,2 proc. GPM mūsų įstaigai, kad galėtume ir toliau kurti saugią, funkcionalią, estetišką, modernią bei skatinančią veikti ir judėti aplinką mūsų vaikučiams. Jūsų skirta parama bus panaudota vaikų ugdymo(si) aplinkos gerinimui, naujų ugdymo(si) metodų diegimui bei papildomų edukacinių priemonių įsigijimui.

Atkreipiame dėmesį, kad Jums papildomai tai nieko nekainuos, nes tai procentai nuo tos mokesčių sumos, kuri jau sumokėta valstybei.

Kaip galiu skirti 1,2 procentų paramą Vilniaus lopšeliui-darželiui „Gabijėlė“? 

Elektroniniu būdu. Reikia užpildyti specialios formos FR0512 (4 versija) prašymą ir pateikti jį elektroniniu būdu per VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

 1. Prisijunkite prie elektroninė deklaravimo sistemos:

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

 1. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite ,,Deklaravimas”, tada kairiajame vertikaliame meniu –  ,,Pildyti formą”.
 2. Pasirinkite ,,Prašymas skirti paramą”.
 3. Užpildykite FR0512 v.4 formą (pildyti formą tiesiogiai portale).
 4. Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei (!) pažymėtus  laukelius, (! pažymėtus laukelius užpildyti būtina):

(!) 5 Mokestinis laikotarpis – 2021;

(!) 6S Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams –  pažymėti ženklu „X“;

(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas];

(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 190033271;

(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“;

(!) E4 Mokesčio dalies dydis – iki 1,2;

E5 Pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus – vėliausiai iki 2024 m.

Tinkamai užpildytas prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 3 dienos. 

0

Informuojame, kad artimiausiu metu bus atsisakoma popierinių kvitų už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje.

Pranešame, kad Vilniaus miesto darželių informacinės sistemos skiltyje „Sąskaitos“ reikia pažymėti varnelę, kuria tėvai išreikš savo sutikimą gauti sąskaitas už ugdymą elektroniniu paštuAtkreipiame dėmesį, kad el. sąskaitos bus gaunamos tik tuo atveju, jei tėvai skiltyje pažymės varnelę. Elektroninės sąskaitos bus siunčiamos sistemoje nurodytais kontaktais, todėl prašome  tėvų, kad būtinai patikrintų nurodytus kontaktinius adresus, ar jie nepasikeitę. Jei duomenys pasikeitė, būtina juos atnaujinti.

 

Pateikiame darželių informacinės sistemos ekranvaizdį, kuriame aiškiai pavaizduota, kur tėvai turėtų uždėti varnelę, norėdami gauti sąskaitas už ugdymą el. paštu:

0

INFORMACIJA APIE MOKSLO METŲ PRADŽIĄ

 

Vadovaujantis 2020 m. birželio 17 d. VESOC sprendimu Nr. V-1840 bei atnaujintomis rekomendacijomis dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo informuojame, jog masinio rugsėjo 1-osios renginio nebus.

Bus spalvinga, šventiška Mokslo ir žinių diena savo grupėse be tėvelių.

 

Vaikučius tėveliai atlydi į grupę įprastu laiku iki 8.30 val.

Darželio darbo laikas 6.30-18.30 val.

 

Asmenys, atlydintys vaikus, ir darbuotojai, vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą, uždarose erdvėse turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 

 • Kasdien bus vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

 

 • Ugdymo paslaugos bus organizuojamos maksimaliai laikantis grupių izoliacijos principo –

vaikai lankys nuolatos tą pačią grupę, veikla bus vykdoma taip, kad būtų išvengta skirtingas grupes lankančių vaikų kontakto patalpose.

 

 • Visose bendrose erdvėse ir grupių patalpose bus užtikrintas vėdinimas, dažnai liečiamų paviršių valymas ir dezinfekavimas bei vykdomos kitos švaros ir higienos sąlygos.

 

 • Adaptacijos procesą (lopšelio grupėse) siūloma vykdyti palaipsniui, atsižvelgiant į kiekvienos šeimos poreikius. Dėl padidėjusių COVID-19 atvejų, nerekomenduojama tėvams dalyvauti vaikų ugdomojoje veikloje, išskyrus ypatingus atvejus (kai vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir pan., laikantis visų saugumo reikalavimų).

 

 

Visų svarbiausia – nusiteikime skleisti ir gauti teigiamas emocijas,

kartu spręskime visus rūpimus klausimus,

susijusius su vaikų jausmais, ugdymu, sveikata.

 Padėkime vieni kitiems, pastebėkime ir pasidžiaukime pasiektais rezultatais.

Juk papildomos saugumo sąlygos neužgoš malonios bendrystės, sklandaus darbo ir džiaugsmingos vaikystės!

 

 

IKI GREITO SUSITIKIMO ,,GABIJĖLĖJE“!

 

 

0

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020/2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d. 

Užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma ir prašymo pildymo pavyzdys pridedami) reikia pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui. (Jei visgi kiltų papildomų klausimų dėl prašymų pildymo, maloniai prašome rašyti Socialinių išmokų skyriui el. paštu sis@vilnius.lt)

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, nuo 2020 m. birželio 1 d. aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu.
  Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
– el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ;
– prisijungus https://paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus paslaugą Socialinės paramos mokiniams skyrimas užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
– telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užpildys specialistas);
– siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.
Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. sis@vilnius.lt, taip pat per elektroninio pristatymo sistemą (epristatymas.post.lt) arba siųsti adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius.

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

 • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545;

 • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

 • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimas Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“;

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-26 įsakymas Nr. 30-1618/19 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“;

 • Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. 30-90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių nustatymo“.

Priedai:

Prašymo forma

Prašymo formos pildymo pavizdys

0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 2NO NEW POSTS