naujienos

Socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa “Kimochis”

Lopšelyje-darželyje „Gabijėlė“ nuo šių metų pradedama įgyvendinti

SOCIALINIO IR EMOCINIO INTELEKTO UGDYMO PROGRAMA “KIMOCHIS”

4-6 metų vaikų amžiaus grupėse

 

Programą įgyvendina socialinė pedagogė Edita Jasiulė ir specialioji pedagogė Kristina Budrytė.

 

Kas yra Kimočiai?

Kimočiai (japonų kalboje reiškia jausmą) – nuotaikingi personažai su minkštomis jausmų pagalvėlėmis, kurie išmokys vaikus suprasti bei valdyti savo emocijas. Kartais mes galime turėti skirtingas nuotaikas, nuomones, idėjas, pomėgius, nemėgstamus dalykus, viltis ir svajones. Kadangi visi esame skirtingi, turime išmokti, kaip kartu dirbti, žaisti ir bendrauti tiek individualiai, tiek grupėje geranoriškai ir su meile.

 

Kam skirti Kimočiai?

Kimočiai skirti supažindinti vaikus su jausmais: laimingas, piktas, liūdnas, drąsus ir pan. Šie žaislai ir yra skirti stiprinti ir ugdyti vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą, kalbėtis apie jausmus. Vaikai mokosi pažinti, pavadinti ir valdyti jausmus, konstruktyviai bendrauti. Dalydamiesi jausmais, vaikai ugdosi pasitikėjimą, geranoriškumą, savimonę, dėkingumą, savikontrolę, gebėjimą nusiraminti.

 

Kaip vyksta Kimoči užsiėmimai?

Debesėlis, Vikšrelis, Lipšniakojė, Katė ir Balandė Meilė lankosi pas vaikus. Kiekvienas kimočis (personažas) „slepia kokį nors jausmą“. „Jausmai“ – tai mažos pagalvėlės. Vienoje jų pusėje yra užrašytas jausmo pavadinimas („laimingas“, „liūdnas“, „paikas“, „drąsus“ ir t. t.), kitoje – nupiešta atitinkama veido išraiška.

Kiekvieno Kimočių susitikimo metu aptariamas naujas jausmas, atkuriamos realios gyvenimo situacijos bei suteikiama galimybė mokytis, kaip elgtis, ką sakyti sudėtingose situacijose. Žaidimai (vaidimai su kimočiais) leidžia vaikams pajausti, ką galvoja, jaučia ir kaip elgiasi kiti, išsakyti savo jausmus, padeda pažinti save ir draugus.