naujienos

TARPTAUTINĖ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ, VADOVŲ, PEDAGOGŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ METODINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA „ŽAIDŽIU, KURIU IR Į TEATRĄ JUS KVIEČIU“